Calculatoare virtuale in cloud a caror resurse raman mereu actuale.
image
image
image
image
image
image
image

Politica de confidentialitate

Cine suntem

oncloud.ro – este denumirea website-ului de internet apartinând S.C. VYING CLOUD TECHNOLOGIES S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social in Deva, Aleea Atelierelor 1, hala 18/A, cu număr de ordine in Registrul Comerțului J20/1131/2022 , și cod unic de înregistrare fiscală 46480705.

Confidentialitate

IMPORTANT: ACCESÂND SITE-UL NOSTRU ȘI/SAU OFERINDU-NE ORICE INFORMAȚIE CU CARACTER PERSONAL, VĂ DAȚI CONSIMȚĂMÂNTUL EXPLICIT CA TOATE
DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE NI LE FURNIZAȚI SĂ FIE PRELUCRATE DE NOI ÎN MODUL ȘI ÎN SCOPURILE DESCRISE ÎN CONTINUARE ÎN ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE ȘI ÎN CONFORMITATE CU LEGILE ȘI
REGULAMENTELE ÎN VIGOARE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și
liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul
comunicațiilor electronice, avem obligația de a păstra confidențialitatea și de a utiliza în condiții de siguranță datele personale pe care ni le furnizați despre dvs. numai în scopuri publicitare (trimiterea de oferte atunci când e cazul) și a comercializării de produse.

Ce fel de date prelucrăm?

Atunci când solicitați o informație prin intermediul paginii noastre, vi se va cere să introduceți date cum ar fi numele dvs., prenumele, adresa de e-mail si un website(acesta din urma e opțional pentru că nu toată lumea deține unul).
În acest caz vă cerem permisiunea de a vă prelucra datele personale cu scopul de a vă raspunde la solicitare.
Nu folosim datele primite în urma acestei permisiuni în alte scopuri decât cel de notificare, nu vindem, închiriem sau dăm altor terți aceste informații.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal?

Ca regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice.

Limităm accesul la date pentru persoanele din afara companiei S.C. VYING CLOUD TECHNOLOGIES S.R.L. dar în anumite cazuri este posibil să fie nevoie să divulgăm datele dumneavoastră dupa cum urmeaza.

Putem divulga datele dumneavoastră către alte companii , cum ar fi: persoane juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru S.C.VYING CLOUD TECHNOLOGIES S.R.L. în diverse domenii (cum ar fi arhivarea de documente, distrugerea de documente, servicii de plată, diverse servicii pe care le putem externaliza, cum ar fi în domeniul facturarii lunare SMARTBILL), alte persoane, instanțe, autorități. În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de activitatea noastră, cum ar fi asigurarea posibilității noastre de a asigura siguranța documentelor, degrevarea activității noastre, constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale unei alte persoane. 

De asemenea, după cum am precizat mai sus, în anumite cazuri este posibil să avem o obligație legală de a divulga datele către autorități publice sau alte persoane fizice sau juridice.

În toate aceste cazuri ne vom asigura că destinatarii datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-am transmis și cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

Cat timp pastram datele dumneavostra?

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal pe durata colaborării. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea acestora și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii colaborării, în situațiile în care legislația aplicabilă o impune.

Ce drepturi aveti?

Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor
dvs. cu caracter personal.Ne puteți cere să vă ștergem datele, sau să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod
curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta sa fie „portat” direct către un alt operator de date. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau
de a vă adresa justiției. În România, datele de contact ale autoritații de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30,
Sector 1, cod postal 010336,
Bucuresti, România;

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

Dacă am greșit cu ceva, și fară a vă afecta dreptul dvs. de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați, și sigur
vom găsii o rezolvare pe cale amiabilă.